FUTBirthday
FUTBirthday
Prices
PS4 Prices 727,750
XB1 Prices 733,000
Team Leader
Eto'o
Team Averages
90 PAC 83 DRI
79 SHO 52 DEF
77 PAS 78 PHY